Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

minder alcohol, heeft ondersteuning/hulp: % 19-64 jarigen

minder alcohol, heeft ondersteuning/hulp; % volwassenen