Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

minder alcohol, zeker/misschien behoefte aan ondersteuning/hulp: % 19-64 jarigen

minder alcohol, zeker/misschien behoefte aan ondersteuning/hulp; % volwassenen