Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

minder alcohol, geen behoefte aan ondersteuning/hulp: % 19-64 jarigen

minder alcohol, geen behoefte aan ondersteuning/hulp; % volwassenen