Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt niet of maximaal 1 glas alcohol per dag: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat niet of maximaal 1 glas alcohol per dag drinkt, en daarmee wel de Richtlijnen Goede Voeding 2015 van de Gezondheidsraad volgt