Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt niet overmatig (richtlijn 2006): % ouderen

Drinkt geen alcohol of niet overmatig (volgens de nieuwe norm), d.w.z. maximaal 14(mannen) of 7(vrouwen) glazen per week: % 65-plussers