Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt meer dan 1 glas alcohol per dag: % ouderen

Drinkt meer dan 1 glas per dag en voldoet daarmee niet aan de alcoholrichtlijn van 2015: % 65-plussers