Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt zwaar: % ouderen

Is een zware drinker (drinkt ten minste een keer per week 6 (m) danwel 4 (v) of meer glazen alcohol per dag): % 65-plussers