Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt niet zwaar: % ouderen

Is geen zware drinker (drinkt niet ten minste een keer per week 6 (m) danwel 4 (v) of meer glazen alcohol per dag): % 65-plussers