Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt meer dan 1 glas alcohol per dag: % 19-plussers

Percentage 19plussers dat meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, en daarmee niet de Richtlijnen Goede Voeding 2015 van de Gezondheidsraad volgt