Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt zwaar : % volwassenen en ouderen

Is een zware drinker (drinkt ten minste een keer per week 6 (m) danwel 4 (v) of meer glazen alcohol per dag) : % 18-plussers