Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ouders drinken vaak alcohol in bijzijn kind: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11-jarige kinderen waarvan de ouder(s) regelmatig of vaak alcohol drinken in het bijzijn van hun kind