Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ouders drinken geen alcohol of niet in bijzijn kind: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11-jarige kinderen waarvan de ouder(s) helemaal geen alcohol drinken of wel alcohol drinken maar nooit in het bijzijn van hun kind