Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt niet of maximaal 1 glas per dag (richtlijn RGV 2015): % jongvowassenen

% Jongvolwassenen dat niet drinkt of maximaal 1 glas per dag (richtlijn RGV 2015)