Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt wel en meer dan 1 glas per dag (richtlijn RGV 2015): % jongvowassenen

% Jongvolwassenen dat wel drinkt en meer dan 1 glas per dag (richtlijn RGV 2015)