Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Is geen zware drinker (minstens 1x pw 6 (m) dan wel 4 (v) glazen of meer per dag): % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat geen zware drinker is (minstens 1x pw 6 (m) dan wel 4 (v) glazen of meer per dag)