Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Nooit XTC, cocaïne, paddo's, lachgas etc gebruikt: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit andere drugs dan wiet of hasj (zoals XTC, cocaïne, paddo's, lachgas etc.) heeft gebruikt