Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

GHB of GBL gebruikt in afgelopen 12 mnd: % ouderen

Percentage ouderen dat GHB of GBL heeft gebruikt in de afgelopen 12 maanden