Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

XTC gebruikt in afgelopen 12 mnd: % ouderen

Percentage ouderen dat XTC heeft gebruikt in de afgelopen 12 maanden