Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Nooit harddrugs gebruikt: % ouderen

Percentage ouderen dat nooit harddrugs heeft gebruikt