Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen cannabis gebruikt in afgelopen 12 mnd: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat geen cannabis heeft gebruikt in de afgelopen 12 maanden