Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Nooit cannabis gebruikt: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat nooit cannabis heeft gebruikt