Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

XTC gebruikt in afgelopen 12 mnd: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat XTC heeft gebruikt in de afgelopen 12 maanden