Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen harddrugs gebruikt in afgelopen 4 wk: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat geen harddrugs heeft gebruikt in de afgelopen 4 weken