Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gemiddeld hoogstens dan 2 uur per dag tv of computer: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat dagelijks gemiddeld niet meer dan 2 uur achter de tv of computer zit (niet voor school)