Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gemiddeld meer dan 2 uur per dag tv, computer of mobiele telefoon: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat dagelijks gemiddeld meer dan 2 uur gebruik maakt van de tv, computer, laptop, tablet, spelcomputer of mobiele telefoon