Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gemiddeld minder dan half uur per dag tv, computer of mobiele telefoon: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat dagelijks gemiddeld minder dan een half uur gebruik maakt van de tv, computer, laptop, tablet, spelcomputer of mobiele telefoon