Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen ernstig overgewicht: % ouderen

Percentage ouderen met ondergewicht, normaal gewicht of matig overgewicht