Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen overgewicht: % ouderen

Percentage ouderen dat geen overgewicht heeft