Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Overgewicht: % ouderen

Heeft overgewicht (BMI van 25 of hoger): % 65-plussers