Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Overgewicht: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat overgewicht heeft