Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen overgewicht: % kinderen klas 2

Percentage kinderen uit klas 2 van het VO zonder overgewicht o.b.v. metingen van de jeugdgezondheidszorg