Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen slaapproblemen: % kinderen 1-11 jaar

Percentage 1 t/m 11 jarige kinderen waarbij in de afgelopen 2 maanden (bijna) nooit of soms één of meerdere slaapproblemen voorkwamen