Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Is (bijna) altijd/meestal slaperig: % kinderen 4-11 jaar

Percentage kinderen 4 t/m 11 jaar dat overdag (bijna) altijd of meestal slaperig is.