Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Is (bijna) nooit/soms slaperig: % kinderen 4-11 jaar

Percentage kinderen 4 t/m 11 jaar dat overdag (bijna) nooit of soms slaperig is.