Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezocht in het afgelopen jaar de huisarts voor slaapproblemen: % volwassenen

Heeft de huisarts bezocht voor slaapproblemen in het afgelopen jaar: % 18-64 jarigen