Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezocht in het afgelopen jaar niet de huisarts voor slaapproblemen: % volwassenen

Heeft de huisarts niet bezocht voor slaapproblemen in het afgelopen jaar: % 18-64 jarigen