Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft geen slaapproblemen, of niet chronisch: % volwassenen

Heeft geen slaapproblemen, of wel slaapproblemen maar niet meer dan 6 maanden: % 18-64 jarigen