Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Had afgelopen maand geen slaapproblemen: % volwassenen

Heeft geen slaapproblemen ervaren in de afgelopen maand: % 18-64 jarigen