Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezocht in het afgelopen jaar de huisarts voor slaapproblemen: % ouderen

Heeft de huisarts bezocht voor slaapproblemen in het afgelopen jaar: % 65-plussers