Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft geen slaapproblemen, of niet chronisch: % ouderen

Heeft geen slaapproblemen, of wel slaapproblemen maar niet meer dan 6 maanden: % 65-plussers