Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezocht in het afgelopen jaar de huisarts voor slaapproblemen : % volwassenen en ouderen

Heeft de huisarts bezocht voor slaapproblemen in het afgelopen jaar : % 18-plussers