Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezocht in het afgelopen jaar niet de huisarts voor slaapproblemen : % volwassenen en ouderen

Heeft de huisarts niet bezocht voor slaapproblemen in het afgelopen jaar : % 18-plussers