Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft chronisch slaapproblemen : % volwassenen en ouderen

Heeft meer dan 6 maanden last van slaapproblemen : % 18-plussers