Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft geen slaapproblemen, of niet chronisch : % volwassenen en ouderen

Heeft geen slaapproblemen, of wel slaapproblemen maar niet meer dan 6 maanden : % 18-plussers