Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Had afgelopen maand geen slaapproblemen : % volwassenen en ouderen

Heeft geen slaapproblemen ervaren in de afgelopen maand : % 18-plussers