Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Vapet niet minstens wekelijks: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit een vape heeft gebruikt, nu niet meer vapet, of nu minder dan 1 keer per week vapet