Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen roker: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat niet rookt