Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen zware roker: % volwassenen

Percentage volwassenen dat niet rookt of niet zwaar (minder dan 20 sigaretten per dag)