Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zware roker: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat wel zware roker is (minimaal 20 sigaretten per dag)