Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Dit jaar is nooit in huis gerookt: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen waarbij dit jaar nooit in huis is gerookt